Persondata

Sådan håndterer vi persondata

Klinikken registrerer forskellige typer data på patienter, herunder almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger. Klinikken er underlagt GDPR (General Data Protection Regulation) og Sundhedsloven og håndterer data i overensstemmelse hermed.

Nedenfor en uddybende beskrivelse.

Data

Journaldata opsamles i forbindelse med konsultationer i et IT patientjournalsystem (ClinicCare). Data vedrører patientens fysiske symptomer/smerter, generelle helbredsoplysninger, sygdomshistorik, resultater af undersøgelser, behandlingsplaner, løbende registrering af behandlingsforløbets gang.

Desuden indsamles ID og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, mailadresse, praktiserende læge. Oplysninger om din læge fås via CPR-registret fra sundhedskortet, som fremvises hver gang man er i klinikken.

Ligeledes registreres betalingshistorik (private betalinger, betaling via sundhedsordning, forsikring eller virksomhedsordning samt evt. restance) samt medlemskab af forsikringsordninger, sundhedsordninger ifm. tilskud.

Sikkerhed

Elektronisk registreret personfølsomme data er beskyttet med adgangskontrol og password, kryptering, firewalls, virusbeskyttelse og en god datasikkerhedspolitik, som er nedskrevet i klinikkens kvalitetsstyringssystem.

Hvis patientdata sendes elektronisk til andre parter (læger, forsikringsselskaber) sker det via en sikker forbindelse, eller kiropraktoren arbejder direkte i et IT system, som forsikringsselskabet stiller til rådighed og er ansvarlig for overholder lovgivningen.

Forsikringsselskaber, sundhedsordninger osv. arbejder selvstændigt på vegne af patienten og skal selv leve op til kravene om beskyttelse af persondata. Når klinikken afleverer data til sådanne parter, er det deres ansvar at behandle disse data i overensstemmelse med lovgivningen og klinikken har derfor ikke en databehandleraftale med forsikringsselskaber og sundhedsordninger. Læger er styret af Sundhedsdatastyrelsen (SOR).

Samtykke

Som kiropraktor er man underlagt tavshedspligt og udleverer kun oplysninger til andre behandlere, hvis patienten har givet samtykke hertil.

Sundhedsordninger/forsikringer, som betaler for en behandling, kræver med mellemrum en status for at bevilge flere behandlinger. Oplysningerne kan gives telefonisk, direkte til patienten eller sendes pr. post eller i et elektronisk system, som forsikringsselskaberne stiller til rådighed. Dette kræver patientens skriftlige samtykke, inden journaldata udveksles. Et sådant samtykke er gældende for et igangværende behandlingsforløb og gældende i 12 måneder.

Et samtykke kan til hver en tid trækkes tilbage. Dette gøres via skriftlig besked til klinikken, og dermed afbrydes samarbejdet med sundhedsordningen eller forsikringen og man står så selv for betalingen af fremtidige behandlinger – og for evt. restancer fra forsikring eller sundhedsordning i et tidligere forløb.

Adgang til egen journal (aktindsigt)

Som patient i det danske sundhedsvæsen har man ret til at læse og få en kopi af egen journal. Den må dog ikke sende den via normal mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger. En journal kan printes kan afhentes på klinikken, eller kan sendes med fysisk post. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, da det tager tid at få den klar. Behandleren har, jf. Sundhedsloven, 7 dages frist til at klargøre journalen. Hvis man søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan patientjournalen sendes elektronisk til en anden behandler, hvis deres system kan modtage Edifact (et sikret system).

Ændringer til journalen

Ifølge sundhedsloven må oplysninger ikke slettes fra en journal, og mange it-systemer tillader kun opdatering. Er man uenig med noget af det, der står i journalen, eller skal noget præciseres, kan der blive opdateret i journalen, som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, og undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste er personlig henvendelse.

Retten til at blive glemt

I følge Sundhedsloven skal en journal gemmes i mindst 10 år, hvorefter den må slettes. Det sker dog ofte at patienter kommer igen på klinikken med års mellemrum og gennem en lang årrække. Her kan det være til stor gavn at kunne slå op i journalen og se, hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Derfor gemmes som udgangspunkt alle journaler. Ønsker man at få slettet egen journal, kan dette ske tidligst efter 10 år efter seneste journalnotat. Kontakt klinikken skriftligt hvis sletning ønskes, og oplys dit fulde navn og fødselsdato.

Klageret

Som patient har man altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis der er utilfredshed med den måde, ens personoplysninger er behandlet på.

Patienter er velkomne til at kontakte klinikken, hvis der er spørgsmål til persondata.

Klinikkens data

Navn: Kiropraktisk Klinik v/Tom Pihl
Adresse: Centrumgaden 24 1. mf., 2750 Ballerup
Telefon: 4466 6061
CVR: 3199 8050
Mail: info@kiropraktor2750.dk
Website:   www.kiropraktor2750.dk

Klinikken er akkrediteret i 2018 af Sundhedsstyrelsen